Rút ngắn thời gian cấp phép vận tải biển nội địa

Tại Thông tư quy định thủ tục cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài mới được ban hành, thời gian cấp Giấy phép đối với trường hợp tàu phòng chống khắc phục thiên tai, dịch bệnh hoặc cứu trợ nhân đạo khẩn cấp; vận chuyển hành khách, hành lý từ tàu khách du lịch vào đất liền được rút ngắn hơn so với quy định hiện hành.

Cụ thể, đối với trường hợp phòng chống khắc phục thiên tai, dịch bệnh hoặc cứu trợ nhân đạo khẩn cấp, trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, Cục Hàng hải Việt Nam thẩm định hồ sơ, lập báo cáo thẩm định trình Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyết định (hiện nay là 3 ngày).

Thay vì thời hạn 3 ngày như hiện nay, trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ thẩm định của Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải xem xét, cấp Giấy phép vận tải biển nội địa. Trường hợp không cấp Giấy phép vận tải biển nội địa, Bộ Giao thông vận tải phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Bộ Giao thông vận tải trả kết quả qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác đến chủ tàu hoặc đại lý đại diện cho chủ tàu; đồng thời sao gửi đến Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Cục Hàng hải Việt Nam để phối hợp quản lý, theo dõi.

Đối với trường hợp vận chuyển hành khách, hành lý từ tàu khách du lịch vào đất liền, thay vì 3 ngày làm việc, trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, Cảng vụ Hàng hải thẩm định hồ sơ, cấp Giấy phép vận tải biển nội địa. Trường hợp không cấp Giấy phép vận tải biển nội địa phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Cảng vụ Hàng hải trả kết quả trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác đến chủ tàu hoặc đại lý đại diện cho chủ tàu; đồng thời sao gửi đến Cục Hàng hải Việt Nam để báo cáo.

de-xuat-xay-cang-bien-6-000-ty-phat-trien-dbscl-4

Riêng đối với tàu vận chuyển hàng hóa siêu trường, siêu trọng hoặc các loại hàng hóa khác bằng tàu biển chuyên dùng; giải tỏa hàng hóa, hành khách và hành lý bị ách tắc tại cảng, trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, Cục Hàng hải Việt Nam thẩm định hồ sơ đề nghị cấp phép vận tải biển nội địa đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Hàng hải Việt Nam để lấy ý kiến rộng rãi, lập báo cáo thẩm định trình Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyết định. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ thẩm định của Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải xem xét, cấp Giấy phép vận tải biển nội địa. Trường hợp không cấp Giấy phép vận tải biển nội địa, Bộ Giao thông vận tải phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Bộ Giao thông vận tải trả kết quả qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác đến chủ tàu hoặc đại lý đại diện cho chủ tàu; đồng thời sao gửi đến Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Cục Hàng hải Việt Nam để phối hợp quản lý, theo dõi.

Thông tư nêu rõ, thời hạn của Giấy phép vận tải biển nội địa là 1 năm được áp dụng đối với các trường hợp như sau: Tàu biển phục vụ 1 cơ sở sản xuất hàng hóa; loại tàu biển mà đội tàu biển Việt Nam chưa có. Thời hạn của Giấy phép vận tải biển nội địa là 6 tháng được áp dụng đối với các loại tàu biển khác không thuộc quy định trên.

Theo Báo Chính Phủ

van-chuyen-quoc-te-noi-dia-750-143

Khách hàng & Đối tác

 • osl
 • logo evergreen
 • mcc
 • mol
 • wanhai
 • zim
 • IATA
 • vietnamairline
 • pacific
 • viffas
 • iso
 • VCCI
 • NYK
 • tnt