Trường hợp phải nộp chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu cho hải quan

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định về kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Dự thảo nêu rõ các trường hợp phải nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) nhập khẩu cho cơ quan hải quan.

Cụ thể hàng hoá có xuất xứ từ nước hoặc nhóm nước được hưởng các ưu đãi về thuế quan theo quy định của pháp luật và theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, nếu người nhập khẩu muốn được hưởng các chế độ ưu đãi đó thì phải nộp cho cơ quan hải quan một trong các chứng từ chứng nhận xuất xứ sau: C/O được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất, nước xuất khẩu 01 bản chính;  chứng từ tự chứng nhận xuất xứ theo quy định tại các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên 01 bản chính.

Hàng hoá thuộc diện có nguy cơ gây hại đến an toàn xã hội, sức khoẻ của cộng đồng hoặc vệ sinh môi trường cần được kiểm soát, người nhập khẩu phải nộp cho cơ quan hải quan C/O được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu: 01 bản chính.

Hàng hoá nhập khẩu thuộc diện Việt Nam thông báo đang ở trong thời điểm áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ giá, các biện pháp tự vệ, biện pháp hạn ngạch thuế quan, biện pháp hạn chế số lượng, người nhập khẩu phải nộp cho cơ quan hải quan một trong các chứng từ chứng nhận xuất xứ sau: Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất hoặc nước xuất khẩu 01 bản chính; chứng từ tự chứng nhận xuất xứ của người sản xuất, người xuất khẩu được xác nhận bởi cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất hoặc nước xuất khẩu 01 bản chính…

Theo dự thảo các trường hợp không phải nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ làhàng hóa áp dụng thuế suất ưu đãi có trị giá tính thuế không vượt quá 200 đô la Mỹ hoặc không vượt quá trị giá quy định tại các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên với điều kiện hàng hóa nhập khẩu không phải bị chia nhỏ từ các lô hàng lớn với mục đích gian lận để khai báo hưởng mức thuế suất ưu đãi...

chuc-nang-moi-tren-e-customs-ho-tro-hai-quan-va-doanh-nghiep-1

Dự thảo cũng nêu rõ xuất xứ hàng hóa xuất khẩu được xác định dựa trên nội dung khai của người khai hải quan, chứng từ thuộc hồ sơ hải quan và thực tế hàng hoá.

Trường hợp có nghi ngờ về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu hoặc trên cơ sở thông tin cảnh báo về chuyển tải bất hợp pháp, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai yêu cầu người khai hải quan cung cấp chứng từ chứng minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, bao gồm: Chứng từ chứng nhận xuất xứ (nếu có) 01 bản sao; quy trình sản xuất 01 bản sao; bảng kê chi phí chi tiết nguyên liệu đầu vào, trị giá sản phẩm đầu ra kèm hóa đơn, chứng từ mua bán nguyên liệu đối với trường hợp áp dụng tiêu chí xuất xứ “Tỷ lệ phần trăm của giá trị” 01 bản sao…

Người khai hải quan gửi các chứng từ trên cho cơ quan hải quan thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan hải quan. Người khai hải quan có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh cho cơ quan hải quan trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan hải quan yêu cầu.

Trường hợp người khai hải quan không xuất trình được chứng từ chứng minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, cơ quan hải quan tiến hành xác minh tại cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khẩu.

Trong khi chờ kết quả kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa, hàng hóa xuất khẩu được thông quan theo quy định.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Theo Báo Chính Phủ

van-chuyen-quoc-te-noi-dia-750-143

Khách hàng & Đối tác

 • osl
 • logo evergreen
 • mcc
 • mol
 • wanhai
 • zim
 • IATA
 • vietnamairline
 • pacific
 • viffas
 • iso
 • VCCI
 • NYK
 • tnt